Risk Faktörlerinin Düzeltilmesi

Risk Faktörlerinin Düzeltilmesi

Sertleşme bozukluğunun en sık görülen risk faktörleri depresyon, eş reddi gibi psikojenik nedenler ve yaşlanma, diabetes mellitus (şeker hastalığı), hiperlipidemi (kandaki yağ oranında artma), kalp hastalıkları, hipertansiyon, alkol ve sigara kullanımı, çeşitli ilaçlar gibi organik nedenler olarak sayılabilir. Öncelikli olarak risk faktörlerinin ortadan kaldırılması büyük önem taşımaktadır.

Ürolojik Cerrahi Derneği Androloji Çalışma Grubu

Yeni